HOPP Handledning

Om oss

Jag som handleder heter Stefan Gardelin och jag jobbar heltid på Järva Vip för- och särskola som lärare och handledare. Jag har gått utbildningen Autismspektrum I på Örebro Universitet och Autismspektrum II på Växjö Universitet.

Jag jobbar med barn och ungdomar med funktionshinder, företrädelsevis autism. Det är av stor vikt att ha kunskap om funktionshinder när man handleder arbetsgrupper som är verksamma i det området.

Jag arbetar inte enligt någon bestämd metod utan lägger stor vikt vid individens behov och utgår från den funktionshindrades perspektiv. Det är viktigt att så ofta som möjligt reflektera över varför och för vem vi gör det vi gör.

 
HomeAboutContact UsServices
All Rights Reserved...